Estate Planning

Estate Planning betreft de advisering omtrent het overdragen van vermogen op de daartoe beschikbare manieren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de vermogensoverheveling aan volgende generaties.

Huwelijksvermogensrecht & Erfrecht

Estate Planning is echter meer dan alleen het overdragen van vermogen. Zo is de afwikkeling van nalatenschappen en echtscheidingen ook een belangrijk onderdeel van Estate Planning, evenals het analyseren van de successie- en/of schenkingsrechtelijke aspecten bij bedrijfsopvolging. En bij bedrijfsopvolging is het van belang de successie- en/of schenkingsrechtelijke aspecten te analyseren. Verder kan bijvoorbeeld worden gedacht aan certificering van vermogen.


Print deze paginaLinksDienstenwijzerDienstverleningsdocumentDisclaimerPrivacyContactSitemap