Algemeneouderdomswet AOW

Er komt een moment dat de werkzame fase van uw leven ten einde komt; dit kan zijn omdat u met pensioen gaat, u overlijdt of omdat u besluit uw onderneming te verkopen en te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Maar hoe is uw pensioen geregeld en hoeveel pensioen en AOW krijgt u eigenlijk per maand?

AOW

De Algemene ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering waarvoor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verzekerd is. De wet geeft bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht op een ouderdomspensioen.

Als u tussen uw 15e en 65e levensjaar enkel in Nederland heeft gewoond, bent u onafgebroken verzekerd geweest voor de AOW. Elk verzekerd jaar bouwt u 2% op van uw AOW-pensioen, zodat u na 50 jaar op 100% komt.

Welk bedrag u precies aan AOW krijgt, is afhankelijk van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW en hoe uw huishouden is samengesteld. Daarbij speelt ook de leeftijd van uw eventuele partner een rol.


Print deze paginaLinksDienstenwijzerDienstverleningsdocumentDisclaimerPrivacyContactSitemap