Privacyverklaring

Wanneer u onze site bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie toe. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

De Finvisie-site is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruik maken van de diensten van Finvisie, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

Informatief gebruik van de Finvisie website

Indien u onze site bezoekt en informatief gebruikt zijn wij uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de site. Bezoekersaantallen, duur van een bezoek, piekuren, best bezochte pagina's vormen informatie die wij gebruiken om de site te optimaliseren en onze service te verbeteren.

Wanneer u contact met ons opneemt via een van de formulieren, vragen wij uiteraard wel uw persoonlijke gegevens om uw vraag of opmerking te kunnen beantwoorden.


Gebruik van uw account

Indien u na het maken van berekeningen een offerte wilt aanvragen kunt u een persoonlijk account. De functionaliteit van het persoonlijk account werkt in een beveiligde omgeving (https) zodat uw gegevens optimaal worden beveiligd. Uw gegevens kunnen niet worden geraadpleegd door derden maar uitsluitend door geautoriseerde medewerkers van Finvisie en uiteraard door uzelf.

Met een persoonlijk account beschikt u over de volgende mogelijkheden:

  • Invoeren, opslaan en wijzigen van gegevens die nodig zijn voor het aanvragen
  • Aanvragen van een offerte
  • Het inzien van een adviesplan
  • Lezen en downloaden van de aangevraagde offerte

De door u in uw persoonlijk account ingevoerde persoonsgegevens zijn voor Finvisie herleidbaar aan de hand van uw registratiegegevens en worden voor later gebruik vastgelegd en bewaard. Hiermee heeft u de mogelijkheid om op ieder moment uw aanvraag te onderbreken, uw gegevens in te zien en te wijzigen indien u dit wenst.


Wet Bescherming Persoonsgegevens

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Finvisie gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • De voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Finvisie
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van managementinformatie
  • Voor de bepaling van algemeen beleid van Finvisie
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude

Indien u één of meerdere offerte(s) aanvraagt, worden uw persoonsgegevens door ons mede verstrekt aan de in de offerte genoemde partijen en/of instellingen ten behoeve van de te sluiten of gesloten overeenkomst(en) ofwel ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Ook worden uw gegevens getoetst bij het BKR te Tiel. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw gegevens verstrekken aan een adviseur of andere partij waarmee Finvisie een samenwerking is aangegaan met als doel u, nadat u een offerte heeft aangevraagd, te benaderen voor een aanvullend advies. Door een persoonlijk account aan te maken gaat u akkoord met het aangegeven gebruik van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden.

Finvisie selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kan Finvisie geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neemt u voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Finvisie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Print deze paginaLinksDienstenwijzerDienstverleningsdocumentDisclaimerPrivacyContactSitemap