Tarieven

Onze dienstverlening wordt in beginsel verricht op uurbasis. Indien er door onze adviezen of bemiddelingen een hypothecaire, verzekeringsovereenkomst of pensioencontract tot stand komt, dan worden provisie-inkomsten die wij van de verzekeraar of geldverstrekker ontvangen, in mindering gebracht op de urendeclaratie.

In veel gevallen betekent dit dat onze advieskosten vanuit de provisieopbrengsten worden gedekt, waardoor een aparte urennota achterwege kan blijven. In situaties waarbij de advieskosten de eventuele provisieopbrengsten overstijgen of waarbij geen sprake is van provisie-inkomsten, wordt vooraf met u afgesproken hoe de (resterende) kosten verrekend zullen worden.

Print deze paginaLinksDienstenwijzerDienstverleningsdocumentDisclaimerPrivacyContactSitemap