Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het leven zit vol gevaren en risico’s en daar denken we het liefst maar niet al te veel over na. Toch is het goed eens stil te staan bij verschillende risico’s in het dagelijks leven: (vroegtijdig) overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Indien u met deze zaken wordt geconfronteerd, is het wel zo prettig om te weten dat het voor u of voor uw nabestaanden geen al te grote financiële gevolgen heeft.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sinds 1 augustus 2004 is het sociale vangnet voor de arbeidsongeschikte ondernemer drastisch beperkt. Tot die datum was er de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ), als tegenhanger voor de WAO voor werknemers. De WAZ zorgde vanaf het tweede jaar waarin men arbeidsongeschikt was voor een basisuitkering. Maar deze regeling is zogezegd opgeheven. Wie nu als ondernemer zelf niets heeft geregeld ten aanzien van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, kan slechts terugvallen op een bijstandsuitkering.


De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen worden opgevangen op verschillende manieren. Wellicht hebt u zelf een financiële buffer of heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten die gaat uitkeren als u arbeidsongeschikt wordt. Hoe groot de uitkering van zo’n verzekering moet zijn en wanneer deze zou moeten ingaan (meteen of met een wachttijd), hangt mede af van uw eigen financiële ruimte. Om die te bepalen is het allereerst nodig dat u weet wat u netto nodig hebt om van te leven.


Print deze paginaLinksDienstenwijzerDienstverleningsdocumentDisclaimerPrivacyContactSitemap